مرکز آموزش علمی کاربردی بهزیستی استان همدان :

مركز آموزش علمي كاربردي بهزيستي استان همدان با هدف پرداختن به بحث كارآفريني و اشتغال در راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسي تاسيس و با توجه به اينكه از اهداف دانشگاه علمي كاربردي ايجاد دانش و مهارت تخصصي در زمينه‌هاي خاص و در نهايت ايجاد اشتغال مي‌باشد. اين مركز نيز در راستاي تحقق اين اهداف در نيمسال دوم 1386 كار خود رابا پذيرش دانشجو در مقطع كارداني رشته هاي مددكاري اجتماعي و تربيت مربي پيش از دبستان آغاز كرد و در سالهاي بعد موفق به اخذ مجوز در رشته هاي ديگري شد هم اكنون اين مركز داراي 677 دانشجوي در حال تحصيل در مقطع كارداني و 50 دانشجو در مقطع کارشناسی ناپیوسته  مي باشد . اولین فارغ التحصیلان این مرکز در نیمسال دوم 1388 در رشته مددکاری اجتماعی و تربیت مربی پیش از دبستان فارغ التحصیل می شوند.

اهداف آموزشهای علمی - کاربردی:
1- ايجاد بستر مناسب برای فعاليت همه جانبه(صنعتی، نظامی و دانشگاهی) در گسترش اعتلای دانش و پژوهش علمی-کاربردی کشور.
2- ارتقای شاخصهای کمی و کيفی آموزشهای کاربردی در جامعه.
3- فراهم سازی زير بنای مناسب بمنظور بکارگيری توان دانش آموختگان دورههای نظری در حل مسائل کاربردی.
4- زمينه سازی زيربنای مناسب برای ايجاد انتقال تکنولوژی نوين

عناوین رشته‌های موجود در مرکز آموزش علمی‌- کاربردی بهزیستی استان همدان به شرح ذیل می‌باشد:

 

نام رشته

مقطع

دوره

تعداد دانشجویان

تعداد فارغ‌التحصیلان

1

مددکاری اجتماعی

کاردانی

ترمی

102

77

2

تربیت مربی پیش از دبستان

کاردانی

ترمی

67

37

3

امداد سوانح

کاردانی

ترمی

76

30

4

جلب مشارکتهای مردمی

کاردانی

ترمی

57

15

5

تربیت مربی کودکان استثنایی

کاردانی

ترمی

60

31

6

اصلاح و تربیت

کاردانی

ترمی

66

-

7

آسیب شناسی اجتماعی

کارشناسی

ترمی

101

-

8

مدیریت در امداد سوانح طبیعی و غیر طبیعی

کارشناسی

ترمی

40

-

9

مربی معلولین ذهنی

کاردانی

ترمی

31

-

10

اصلاح و تربیت

کاردانی

پودمانی

75

-

11

امداد سوانح

کاردانی

پودمانی

41

-

12

تربیت مربی پیش از دبستان

کاردانی

پودمانی

75

-

13

تربیت مربی خانه کودکان و نوجوانان

کاردانی

پودمانی

9

-