ای جوانان! آبرویتان را با ادب و دینتان را با دانش حفظ کنید (امام علی (ع))

حاضرین در سایت
ما 2 مهمان آنلاین داریم
نقشه سایت
Home

مراحل انجام انتخاب واحد نیمسال دوم 1393-1392

دانشجویان گرامی جهت انجام مراحل انتخاب واحد نیسمال تحصیلی 1393-1392 باید فرم مربوطه به رشته خود را را در لینک ذیل پرینت گرفته و انتخاب واحد خود را از تاریخ 11/14تا 11/18از طریق سامانه آموزشی سجاد انجام دهند و برای دریافت تاییدیه نهایی و پرداخت شهریه به شرح ذیل به دانشگاه و کارشناس مربوطه خود مراجعه نمایید .

دانلود فرم دروس جهت انتخاب واحد نیمسال دوم 1393- 1392 برای دانلود فایل حاوی دروس هر رشته کلیک کنید

1. خانم سلطانی جمال ( 19/11/92 : تربیت مربی پیش از دبستان کاردانی ترمی ورودی 911 - تربیت مربی مراکز پیش از دبستان کاردانی ترمی ورودی 921 )

20/11/92 : اصلاح و تربیت کاردانی پودمان ورودی 902

21/11/92: تربیت مربی مراکز پیش از دبستان کاردانی پودمانی ورودی 902

26/11/92:تربیت مربی مراکز پیش از دبستان ورودی 911 پودمانی )

2. خانم روحی ( 19/11/92 : اصلاح و تربیت کاردانی پودمانی ورودی 912 - تربیت مربی مراکز پیش از دبستان ترمی کارشناسی ورودی 921-

20/11/92: مددکاری اجتماعی کاردانی پودمانی ورودی 912

21/11/92: مددکاری اجتماعی کارشناسی پودمانی ورودی 912

26/11/92: مددکاری اجتماعی کارشناسی ترمی  ورودی 921 )

3. خانم حضرتی : 19/11/92 : آسیب شناسی اجتماعی کارشناسی ترمی ورودی 911

20/11/92 : جلب مشارکتهای مردمی کاردانی ترمی 911 و 921

21/11/92: آسیب شناسی اجتماعی کارشناسی پودمان  ورودی 911 - تکنولوژی آموزشی پودمان کاردانی 911

26/11/92: اصلاح و تربیت کاردانی پودمان ورودی 911 - آسیب شناسی اجتماعی کارشناسی پودمان  ورودی 912 )

4. آقای فتوحی : 19/11/92 : مددکاری اجتماعی کاردانی ترمی  ورودی 911 - اصلاح و تربیت کاردانی پودمان ورودی 901

20/11/92:مددکاری اجتماعی کاردانی ترمی  ورودی 921 -

21/11/92 : تربیت مربی پیش از دبستان کاردانی ترمی ورودی 921 - تربیت مربی پیش از دبستان کارشناسی پودمان ورودی 921

26/11/92 : آسیب شناسی اجتماعی ترمی  کارشناسی 921 )

5. آقای رجبی : 19/11/92 تربیت مربی پیش از دبستان کاردانی پودمان ورودی 912 )

 
نظرسنجی
در رابطه با امور آموزشی مرکز از کدام مورد زیر رضایت بیشتری دارید?